środa, 13 lutego 2013

Pobierz lub przejrzyj aktualny rozkład jazdy

Często w ostatniej chwili szukamy rozkładu jazdy kołowego lub szynowego i nie możemy znaleźć odpowiedniej strony.

Zamieszczę tu linki do znanych mi stron z których to ja korzystam będąc mieszkańcem Pilawy.

Rozkład jazdy PKP
Koleje Mazowieckie
Przewozy Regionalne
Plakatowy rozkład jazdy dla każdej stacji i przystanku

Wyszukiwarka on-line PKP
Rozkladkolejowy.pl
Rozkład SitKol

Komunikacja samochodowa:
PKS Garwolin S.A.

Wołoszka

Inne strony z rozkładem jazdy:
Jak Dojadę
e-podróżnik

Znasz jakąś inną ciekawa polecenia stronę z rozkładem, to napisz w komentarzu.
Znajdziesz błędny link do strony, to powiadom mnie o tym.

wtorek, 8 maja 2012

Rozkład PKP

Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić adresy stron internetowych gdzie można sprawdzić połączenia PKP zarówno pociągów lokalnych jak i dalekobieżnych. Planując podróż, to już w domu korzystając z dobrodziejstw internetu warto sobie prześledzić trasę w którą zamierzamy się udać. Mając dużo czasu możemy sobie dokładnie przejrzeć połączenia a następnie tylko potwierdzić w informacji czy te pociągi kursują. Unikamy w ten sposób stania w kolejkach, bo jak wiadomo, potwierdzić to można także dzwoniąc pod numer informacji kolejowej (0-42) 1 9436 lub (0-22) 1 9436 Infolinia całodobowa.

Linki do stron internetowych prze­woźników kole­jowych

Poniżej prezen­tu­jemy listę bezpośred­nich kon­tak­tów do prze­woźników kole­jowych, a także cyfrowe wer­sje doku­men­tów, które są lub mogą być ważné z per­spek­tywy różnorod­nych oczeki­wań Pasażera i Klienta kolei. Tu także w przyszłości pojaw­iać się będą nowe akty prawne reg­u­lu­jące prawa pasażerów, obow­iązki prze­woźników kole­jowych i najbardziej istotne reg­u­lacje doty­czące funkcjonowa­nia dwor­ców, zin­te­growanych cen­trów trans­portowych oraz prze­wozów pasażerskich.